Aylar: Ekim 2018
ataturk edebiyat

Serdar Topaloğlu – Mustafa Kemal Atatürk ve Edebiyat

“Yazın sanatı eğer her şey değilse, hiçbir şey değildir. Her zaman sırası geldiğinde, tabi kendine özgü şartlar içerisinde, her şeye tanık olması gerekmektedir.” -Jean Paul Sartre Edebiyat, dönemin koşullarını da göz önünde bulundurarak bir toplum hafızası ve aktarım görevi görmelidir. Özdemir İnce’nin söylediği gibi “Entelektüel karanlığı gören değil, karanlıkta görendir.” Edebiyatçılar birer aydın görevi görmeli, […]

Continue Reading
milli kurtuluş manifestosu

Milli Kurtuluş – Manifesto

“Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz. Onun Milli Kurtuluşçuluk Bayrağını, hayatımız da dahil, her şeyimizi ortaya koyarak biz dalgalandırıyoruz.”(1) İşte biz Milli Kurtuluşçular, Mahir Çayan’ın da ifade ettiği bu düşünce ile yola çıkıyoruz. Milli Kurtuluşçuluk bayrağı bugün Sosyalistlerin/Kemalistlerin ellerinde dalgalanmaktadır. Bugün, vatanımızın baş-çelişkisi emperyalizmdir. Bu baş-çelişki çözülmeden ne kurtuluşa varılabilir, ne […]

Continue Reading
sarıkamış harekatı

Yusuf Mahir Dinçer – Sarıkamış Harekâtı ve 90 Bin Şehit (!)

Sarıkamış adını duyunca birçoğumuzun aklına dehşet verici, hatırlamak istemediğimiz meşhur hadise gelir. Meşhur dememin sebebiyse bu konunun yıllardır tartışılıyor olması ve yalanlar üzerine bu tartışmaların yürütülmesinden kaynaklıdır. Bazı tarihçilerin bahsettiklerine göre; hadisede 90 bin askerimiz tek kurşun atmadan Allahuekber dağlarında donmuştur. Peki gerçek nedir? Sarıkamış, bugün Kars sınırları içinde bulunan bir ilçedir. Özellikle rakımın 2000 […]

Continue Reading
kaddafi

Eray Saygınsoy – 1 Eylül Devrimi ve Sonrası Libya

Libya, Birinci Emperyalist Dünya savaşından, İkinci Emperyalist Dünya savaşına kadar İtalyan, İngiliz ve Fransız işgaliyle karşılaşmış bir ülkeydi. Bu işgaller neticesinde Libya; Trablus, Fizan, Berka olmak üzere İtalya, İngiltere ve Fransa arasında üçe bölünmüştü.  Aşiretlerden oluşan bu ülkede Sunusi aşireti yer yer İtalyanlar ile anlaşma yaparken, yer yer bağımsızlık mücadelesi veriyordu. Tutucu kabilelerin bir araya […]

Continue Reading
neoliberalizm

Neil Faulkner – Neoliberalizm Nedir?

Önceleri “parasalcılık” ya da “Thatchercılık” denilen neoliberalizm, kimi zaman ideolojik bir sapmadan ibaret olarak görülür. Bu son derece yanlıştır. Neoliberal akademisyen, gazeteci, siyasetçi, bankacı ve girişimcilerin benimsedikleri “serbest piyasa” teorisinin, kapitalist ekonominin fiilen nasıl çalıştığını kesinlikle açıklayamadığı doğrudur. Bu teori, bununla uğraşmak yerine gerek sisteme yerleşik açgözlülüğe, yoksulluğa ve kaosa, gerekse siyaset ve iş dünyası […]

Continue Reading
kapitalin-krizi-zaman-ve-çevre

Ebrar Çetinkaya – Kapitalin Krizi-1 / Zaman ve Çevre Ne Diyecek?

Geçtiğimiz günlerde Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nce Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (Merkez Bankası) Ekonomi Bilimleri Ödülü, bu yıl, “iklim değişikliğini uzun vadeli makro-ekonomik analize entegre” ettiği için William D. Nordhaus ve “teknolojik yenilikleri uzun vadeli makro-ekonomik analize entegre” ettiği için Paul M. Romer arasında paylaştırıldı. Marksist iktisatçıların uzun dönemdir […]

Continue Reading
kurtulus-savasinda-sovyet-yardımları

Ulaş Kaya – Kurtuluş Savaşı’nda Sovyet Yardımları

Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık mücadelesi veren Türkler, yeni ve hür bir devlet için yola çıkmıştı. Yıkık ve harap hâldeki Osmanlı’dan elde edilecek pek bir şey olmadığını bilen Ankara Hükümeti, çareyi dış yardımlara yönelmekte bulmuştur. İstiklal mücadelesine başlamadan birkaç yıl önce emperyalizm karşıtı bir yönetim kuran Sovyetler Birliği bu çarelerin başında geliyordu. Bu mücadele verilirken Ankara’nın […]

Continue Reading
türkiye'de işçi sınıfı

Deniz Ekin – Türkiye’de İşçi Sınıfının Varoluş Süreci ve Sınıf Bilinci

20. yüzyılda dünyada burjuvanın ilerici yönünü kaybedip aksine gerici bir niteliğe bürünmesiyle “zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi bulunmayan” işçi sınıfı devrimlere öncülük etti. İşçi sınıfı, yalnızca kendisini ezen ve toplumun geri kalmasını hedefleyen egemen sınıfları ortadan kaldırmak azmiyle değil, insanlık için kendisi de dahil olmak üzere, var olan bütün sınıfları yok etmek kararlılığı ve zorunluluğu […]

Continue Reading

Kwame Nkrumah – Afrika Ülkelerindeki Siyasi Partiler

Genel olarak Afrika’da ve özellikle orta Afrika ülkelerinde, politik hayat, çeşitli tarihi şartların etkisinden dolayı geç gelişmiş ve bu gelişme Avrupa ya da Kuzey Amerika’da olduğundan farklı bir tarzda gerçekleşmiştir. Sosyalist dünyanın ortaya çıkışı ve Asya’da peş peşe ortaya çıkan milli devrimler emperyalizmi gittikçe zayıflatmıştı. Böylece, sömürgeciliğin parçalanması konusunda önemli adımlar atıldı. İkinci Dünya Savaşı […]

Continue Reading
georges politzer

Georges Politzer – Marksizmin Üç Kaynağı*

Marksizm, bütünüyle (diyalektik materyalizm, tarihse materyalizm, bilimsel sosyalizm olarak) ele alındığında, insan kafasının kendiliğinden bir ürünü değildir. Bir yandan, kapitalist toplumun nesnel çelişkileri tabanı üzerinde doğmuştur, onları yenileştirici bir tarzda çözer. Öte yandan, ayrılmaz bir şekilde, daha eski nesnel koşullar içinde biçimlenmiş fikirlerin hareketinden, toplumların gelişmesiyle ortaya çıkan sorunlara yanıt arayan hareketten ileri gelir. “Dahası […]

Continue Reading