Aylar: Aralık 2018
marksizm ve din

Kübra Korkmaz – Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri – 2

İlk yazıyı okumak için; Kübra Korkmaz – Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri – 1 Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri başlıklı ilk yazımızda da belirttiğimiz üzere, bu konunun devamı olarak sizlerle paylaşıyor olduğumuz bu ikinci yazımızda, öncelikle İslam’ın köklerini; yine Müslümanlar tarafından Allah’ın gönderdiği bir önceki din olarak kabul edilen Hıristiyanlığın kökeni ile […]

Continue Reading
josef stalin teori

Josef Stalin – Teori

Bu konuya ilişkin üç soruna değineceğim: 1) teorinin proletarya hareketi için önemi; 2) kendiliğindenlik teorisinin eleştirisi; 3) proletarya devriminin teorisi. Teorinin önemi. Bazıları, Leninizm’in, pratiğin teoriye üstünlüğü olduğunu sanırlar; şu anlamda ki, Leninizm’in de, aslında, Marksist ilkelerin uygulanması olduğunu düşünürler; teoriye gelince, Leninizm’in bununla uzunboylu ilgilenmediğini sanırlar, Plehanov’un, birkaç kez, Lenin’in, teoriyi, özellikle felsefeyi “umursamaması”ndan […]

Continue Reading
tıkanma ve yeniden uyum

Korkut Boratav – Tıkanma ve Yeniden Uyum: 1954-1961

I- 1954-1961 yılları, savaş sonunun genişleme konjonktürünün ve liberal dış ticaret politikalarının son bulduğu; ekonominin göreli bir durgunluk içinde dalgalanmalara tabi olduğu; ihraç mallarına yönelik talepteki düşme ve dış kaynakların belli bir düzeyi aşmaması yüzünden doğan dış tıkanmaya tepki olarak ithalat sınırlamalarına gidildiği bir dönem olarak nitelendirilebilir. Ekonominin 1946 sonrasında sürüklendiği bağımlı gelişme çizgisi ortadan […]

Continue Reading
türkiye'de tarihsel devrim

Kübra Korkmaz – Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri – 1

Hepimizin bildiği üzere Türkiye’de Komünist ideolojinin yayılmasına karşı, emperyalizme kul olmuş işbirlikçi sermaye sınıfının ulusumuzu kandırmak için öne sürdüğü iki temel silahı vardır. Bunlardan ilki din; ikincisi ise sağ milliyetçi söylemlerdir. Konuyu biraz daha açmak gerekirse, işbirlikçi burjuvazi elinde bulundurduğu devlet ve diğer tüm propaganda aygıtları ile Komünistlerin din düşmanı oldukları ve Türk ulusunun tarihine, […]

Continue Reading
sun yat-sen

Sadık Usta – Çin’e Onurunu Veren Adam Sun Yat-Sen

40 Yıllık Devrim Davası “Hayatımın tam kırk yılını ulusal devrim davasına, Çin’in bağımsızlık ve eşitlik davasına adadım. Ulusal devrimci davamız, henüz tam bir başarı kazanmış değildir ancak bu süre içinde de şunu öğrendim: devrimci mücadele ancak geniş halk kitleleriyle birleşirse başarıya ulaşır.” (Sun Yat-sen) Tam 40 yıl… 40 yıl ne ki? Fakat eğer toplum olarak […]

Continue Reading
çerkez ethem

Mert Soysal – Kahramanlıktan İhanete Uzanan Yol: Çerkez Ethem

Milli Mücadele Dönemi, Türk tarihi için çok önemli bir dönemeçtir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki dönüm noktasıdır. Yılgın imparatorluğun enkazı üzerine kurulu bu düzen, Türklerin istiklal mücadelesidir. Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Türk ordusunun ileri gelen isimleri kurtuluşa inançlıydı ancak bazı olumsuz hadiselerden bahsetmemek olmaz. Mustafa Kemal’in çok yakın dostlarından olan ve Hamidiye Kahramanı olarak bilinen Rauf […]

Continue Reading