Aylar: Ocak 2019
ataturk trablusgarp

Yusuf Mahir Dinçer – Mustafa Kemal Bey’in Trablusgarp Günleri

Trablusgarp,[1] Osmanlı’nın Afrika kıtasında kalan son toprağıydı. Osmanlı toprakları üzerindeki paylaşım yarışında, birliğini yeni tamamlamış olan İtalya’nın payına da burası düşmüştü. Fırsatını bulduğu ilk anda İtalya Trablusgarp’a saldırdı. Ne yazık ki buradaki direniş, İttihatçı vatanseverlerin bölgedeki halkı örgütleme çalışmalarından öteye geçemedi. Bu vatanseverlerin arasında hepimizin tanıdığı bir isim de vardı, o zamanki adıyla Mustafa Kemal […]

Continue Reading
sovyet gezisi

Mina Urgan – Sovyet Rusya Gezisi ve Nazım Hikmet Ziyareti

Şimdi işadamlarımızın dadandığı Rusya’ya eskiden solcu Türk aydınları, şu ya da bu vesileyle ikide birde dâvet edilirdi. Beni hiç dâvet etmediklerinden, orasını ancak 1979’da, yani Berlin Duvarı yıkılmadan on yıl önce, 20 Haziran ile 29 Haziran arasında görebildim. Hiç hoşlanmadığım, “organize tur” denilen türden, yani başkalarıyla birlikte yapılan bir geziye ilk kez katılıyordum. Ne çare […]

Continue Reading
şefik hüsnü ekim ihtilali ve türkiye

Şefik Hüsnü – Ekim İhtilali ve Türkiye

TÜRK PADİŞAHLIĞINI YIKAN VE ÜLKEMİZİ KURTARAN HAREKETİ DOLAYLI OLARAK BÜYÜK EKİM İHTİLALİ DOĞURMUŞTUR. Devrimimizin kazandırdıklarını, her gün ileriye bir adım atmak suretiyle koruyabileceğiz. 1917 yılından önce Türkiye halkının bir gün cumhuriyet şeklini kabul edeceği, padişah sülâlesini ülkeden kovacağı kimin aklına gelirdi? Hatta Rusya Çarlığı yıkıldığı zaman bile, dünyayı karıştıracak kadar derinden gelen bir hareket karşısında […]

Continue Reading
küba devrimi hakkında

Hüseyin Cevahir – Küba Devrimi Hakkında

Küba, ABD’nin 90 mil doğusunda, emperyalizmin III. bunalım döneminde millî demokratik devrimini gerçekleştirdikten sonra sosyalist devrimini başarmış ve sosyalizmin kuruluşunda mesafeler katetmiş bir ülkedir. Küba devrimi dünya halklarının baş düşmanı Yankee emperyalizmini yer yüzünde bir adını gerilettiği gibi Lâtin Amerika’da devrimci potansiyeli hovardaca harcayan pasifist sözde işçi partilerine —ki ister bunlar olsun ister olmasın devrim […]

Continue Reading