Aylar: Şubat 2019
UlasBardakci, MahirCayan, KamilDede

Ulaş Bardakçı – Yaşasın Bağımsız ve Demokratik Türkiye için Savaşanlar

Hâkim bey, önce geçen celsede cevaplandırmadığım soruya mahkeme heyetine güven duyup; duymama sorusuna cevap vermek isterim. Mahkeme heyetinde görev alan şahısların hiçbirini tanımam. Bu sebeple güven duyup duymamak söz konusu değildir. Fakat gerçek olan şudur ki: Mahkemeniz bağımsız bir mahkeme olma niteliğine sahip değildir.  Bu durumu göz önüne alarak istifa etmeniz gerekir. Cevap vermediğim kimliğime […]

Continue Reading
Türk Devrimi

Sadık Usta – Cumhuriyet Devrimi Solun Geçmişi Değil mi?

Marx, Kapital‘de sadece iktisat kuramının kavramlarını incelemez, aynı zamanda bizi hayata, tarihe ve siyasi-kültürel geleneklerimize nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda da aydınlatır. Marx her olguya, kavrama ve fenomene diyalektik yöntemle, yani şeyleri mevcut konumlarıyla değil, geçmiş ve gelecek süreçleri açısından ele alır. Hegel’den devraldığı diyalektik yöntemi, sadece düşüncenin (İdea), felsefenin ve zihinsel etkinliğin değil, aynı zamanda […]

Continue Reading
engels hayatı

Eleanor Marx – Friedrich Engels

28 Ekim’de (1890), Friedrich Engels, yetmiş yaşını doldurmuş olacak. Bu, bütün dünya sosyalistlerinin kutlayacakları bir doğum günüdür. Bundan ötürü, dostum Dr. Victor Adler, benden Sozialdemokratische Monatsschrift için Sosyalist Partinin ünlü önderi üzerine kısa bir yazı yazmamı istedi. Böyle çetin bir görevi yerine getirmek için bazı koşullar gerekir. Ben, Engels’i yalnızca doğduğum günden beri tanımaktayım. Bir […]

Continue Reading
küba sağlık sistemi

Serdar Topaloğlu – Sosyalist Sağlık Sistemleri: Küba’ya Bakış

Sosyalist Sağlık Sistemleri: Küba’ya Bakış İspanyol sömürgesi altında yıllar boyu ezilen, yoksulluk içerisinde bir hayat sürme mecburiyetine itilen Küba halkı sağlık hizmetine ulaşmakta da zorluk çekiyor, temel sağlık verilerinde en alt sıralarda yer alıyordu. Elbette bu durum devrim sonrasında tamamen değişti. Uzmanlar tarafından dillendirilen Küba’nın yarı sömürge bir ülke olduğu tezi Fidel Castro tarafından tamamen […]

Continue Reading