Aylar: Şubat 2020
ho şi minh toprak reformu

Ho Şi Minh – Toprak Reformu

Devrimimiz saldırgan emperyalizme ve onun dayanağı feodalizme karşı halkın ulusal demokratik devrimidir. Direniş savaşı sırasında sloganımız: “Her şey cephe için, her şey zafer için!”dir. Direniş savaşı ne kadar gelişirse o kadar insan gücü, o kadar zenginlik ister. Köylülerimiz direnişe insan gücünün en büyük kısmı ile ve servetle katılmışlardır. Onları feodalizmin boyunduruğundan kurtarmalıyız, direniş savaşımızda zafer […]

Continue Reading
marx darwin

John Desmond Bernal – Devrim ve Evrim

Marx, kendisinden önceki düşünürlerin başarılarını: Hegel’in tarihsel diyalektik yaklaşımını, doğa bilimcilerin sezdirmeli materyalizmini, klasik iktisatçıların –Adam Smith’in ve Ricardo’nun- ekonomik çözümlemelerini kendisine sağlam bir temel olarak aldı. Fakat onların çalışmalarının bir sentezinden çok daha fazlasını yaparak büyük bir başarıya imza attı. Onun en önemli katkısı, bu çözümleme, bilgi ve eleştiri yığınını bir düşünce konusu olmaktan […]

Continue Reading