23/02/20

(68) Gençliğin Çağrısı

68-gencligin-cagrisi

DEVRİMCİ GENÇLİK OLARAK YURTSEVER VE DEVRİMCİ BÜTÜN KURULUŞLARI BÜTÜN GRUPLARI VE BÜTÜN KİŞİLERİ ORTAKLAŞA EYLEME VE DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİNİ SAĞLAM BİR ŞEKİLDE KURMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Türkiye’mizi sömürü ve tahakkümüyle karanlıklara boğan emperyalizmi ve işbirlikçilerini tarih sahnesinden silip ülkemizi halkçı ve devrimci bir ülke yapmayı amaçlayan, millî kurtuluşçuluk bayrağını yükseltmek isteyen birçok kuruluş, birçok grup ve birçok kişi var. Yurtseverliği yüreğinde duyup misakı milliyi göz-bebeği gibi koruyan bağımsızlık ve demokrasi için canını veren gençler ve işçiler gibi canını vermeye hazır milyonlarcamız var.

Eğer biz emperyalizmi ve onun doğal müttefiki gericiliği Türkiye tarihinden silmek istiyorsak bilelim ki, bu kendiliğinden olmayacaktır. Onu silecek olan, sömürü ve tahakkümünü kıracak olan halkımızın bilinçli ve örgütlü mücadelesidir. Halkımızın bilinçli ve örgütlü mücadelesi tarihimizin aydınlık yolunda karanlık bir kaya gibi duran emperyalizmi ve işbirlikçilerini yıkıp ata­caktır. Çünkü bu, Türkiye devrim tarihinin yeniden yazılmasıdır.

Nasıl 1919’ların mücadelesi millî kurtuluşçuların devrimci cephesiyle, İngiliz, Fransız, İtalyan ve onların uşağı Yunan kuvvetlerinin karşı-devrimci cephesi arasında oldu ise, 1970’lerin mücadelesinde millî kurtuluşçuların dev­rimci cephesi ile Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin karşı devrimci cephesi arasındadır. 1970 Türkiye’sinde bu cepheler seçilmeye başlanmıştır. 1919 millî kurtuluş mücadelesi, 1923 Cumhuriyetin ilânı, 27 Mayıs 1960 dev­rimi çizgisinden sonra gelecek olan bağımsız ve demokratik Türkiye’yi kura­cak olan devrimdir. Türkiye’nin tarih tekerleği bu yönde dönmektedir. Bunun karşısında gericiler de 1970’lerin Türkiye’sini emperyalizmin at oynattığı geri­ciliğin azdığı bütün aydınlık kurumlara karşı baskı ve terörün kurulduğu karanlık bir ülke yapmak özlemindedirler. Atmış oldukları adım da, her geçen gün bu özlemlerini gerçekleştirme yolunda onlar için bir zafer olmaktadır. Ancak, dünya halklarının boyunduruktan kurtulduğu, zaferin emperyalizmde ve bütün gericilerde olmayıp dünya halklarında olduğu, ezilen ve sömürülen sınıflarda olduğu çağımızda Türkiye’nin geleceği karanlık değil aydınlık olacaktır.

Gelecek kuşaklara aydınlık bir Türkiye emanet etmek bütün devrimci­lerin ve bütün yurtseverlerin tarihî görevleridir. Devrim tarihimize bu görevi yerine getiren kuruluşlar, gruplar ve kişiler şerefle geçeceklerdir. Bundan do­layı bütün bu doğruları söylemekle yetinmemeliyiz. Türkiye devrim tarihini yazmak için yalnız kendi örgütlerimizde, yalnız kendi dar çerçevemizde çalış­mak yetmemektedir. Görevimiz bütün çalışmalarımızı geniş halk kitlelerine propaganda, ajitasyon ve eylemlerle benimsetmek, örgütler arası gerçek dayanışmayı kurmak, devrimci mücadeleyi Türkiye topraklarında yaşanılan bir gerçek haline getirmek olmalıdır. Görevimiz, gericilerin gelip geçici zaferleri­nin karşısında şaşırmak değil, gericilerin gelip geçici baskı ve terörleri kar­şısında susmak değil, tersine daha güçlü ve daha cüretkâr çalışmalara girmek bunun için de devrimci güç birliğini hızlandırmak bu yolda ciddî adımlar atmak olmalıdır.

Biz, aşağıda imzası bulunan kuruluşlar boşuna şehitler vermediğimizi, cezaevlerinde boşuna yatmadığımızı, yurtsever halkımıza her türlü baskıya rağ­men gerçekleri ve aydınlığı boşuna duyurmadığımızı bilerek devrimci Güç Birliğini kurma yolunda bütün kuruluşları, bütün grupları ve bütün kişileri tutarlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Yurtseverleri, devrimci mücadeleyi ve devrimci dayanışmayı toplumun bütün katlarına yaymaya, yeni eylem biçimleri ortaya koyma konusunda öneriler yapmaya, devrimci güç birliği konusunda ortak toplantılar düzenlemeye çağırıyoruz. Şimdiye kadar yapılan bütün ortaklaşa eylemleri ve kurulan bütün ortaklaşa örgütleri yeniden birleştirmeye ve yıkılmayacak bir devrimci güç birliği adımını atmaya davet ediyoruz.

Devrimci selâmlarla.

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç)

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği

Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliği

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Birliği

Ege Üniversitesi Öğrenci Birliği

(T.D.G.F.’na bağlı 48 örgüt)

 

Kaynak: Aydınlık Sosyalist Dergi – 21.sayısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir