Kategori: Türk solu
küba devrimi 1959

Doğan Avcıoğlu – Küba Denemesinin Öğrettikleri

İhtilalin on birinci yılında, Castro, Küba halkına “gelecek beş yılın çok zorlu geçeceğini” söyledi. “1975-1980 döneminden önce refah beklenmesin” dedi. Gerçekten Küba’da tarım üretimi on yılda bir kata yakın artarak büyük bir gelişme gösterdiği halde, gıda maddeleri vesikaya bağlanmış, halkın yiyecek ve içeceğinden kesilerek her şey ihracata yöneltilmiştir. Ayda adam başına sekiz biftek, on beş […]

Continue Reading
gençlik ve amerika

Mümtaz Soysal – Gençlik ve Amerika

Türkiye’de kızgın genç adamların Dean Rusk’ı yuhalaması, yankıları hâlâ sürüp giden önemli bir olay oldu. Bazı çevrelere bakılırsa, olup bitenler, sinsi tertiplere âlet edilmiş birkaç gencin taşkınlıklarından ibaret. Bazıları da, bu kıpırdanışları, Washington’un Kıbrıs ve üsler konusundaki davranışlarına karşı basit bir tepki sayıyor. Oysa, son günlerdeki protesto sesleri, çok daha yaygın olan bir tiksintinin yüzeydeki […]

Continue Reading
Hikmet Kıvılcımlı

Hikmet Kıvılcımlı – Kürtçülük Üzerine

13.5.1971 (Perşembe) Parababalarının, “Basın Hürriyeti” diye göklere çıkardıkları, sıkıyönetim krallarına bile o tabu kavram önünde istavroz çıkartmayı öğrettikleri şeyin korkunçluğu, son olaylarla bir daha sırıttı. Adam istedi mi, parababasına yan bakan basının “Hürriyet”ini 0 No. kâğıdından daha kolayca yırtıp helaya atabiliyor. “Hürriyet” kimin? Parababalarının. Zaten modern bir gazete, yüz milyonluk sermayeden başkasının işi değil. Bir […]

Continue Reading
UlasBardakci, MahirCayan, KamilDede

Ulaş Bardakçı – Yaşasın Bağımsız ve Demokratik Türkiye için Savaşanlar

Hâkim bey, önce geçen celsede cevaplandırmadığım soruya mahkeme heyetine güven duyup; duymama sorusuna cevap vermek isterim. Mahkeme heyetinde görev alan şahısların hiçbirini tanımam. Bu sebeple güven duyup duymamak söz konusu değildir. Fakat gerçek olan şudur ki: Mahkemeniz bağımsız bir mahkeme olma niteliğine sahip değildir.  Bu durumu göz önüne alarak istifa etmeniz gerekir. Cevap vermediğim kimliğime […]

Continue Reading
şefik hüsnü ekim ihtilali ve türkiye

Şefik Hüsnü – Ekim İhtilali ve Türkiye

TÜRK PADİŞAHLIĞINI YIKAN VE ÜLKEMİZİ KURTARAN HAREKETİ DOLAYLI OLARAK BÜYÜK EKİM İHTİLALİ DOĞURMUŞTUR. Devrimimizin kazandırdıklarını, her gün ileriye bir adım atmak suretiyle koruyabileceğiz. 1917 yılından önce Türkiye halkının bir gün cumhuriyet şeklini kabul edeceği, padişah sülâlesini ülkeden kovacağı kimin aklına gelirdi? Hatta Rusya Çarlığı yıkıldığı zaman bile, dünyayı karıştıracak kadar derinden gelen bir hareket karşısında […]

Continue Reading
marksizm ve din

Kübra Korkmaz – Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri – 2

İlk yazıyı okumak için; Kübra Korkmaz – Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri – 1 Türkiye’de Tarihsel Devrim Söylemlerinin Marksist Propagandadaki Yeri başlıklı ilk yazımızda da belirttiğimiz üzere, bu konunun devamı olarak sizlerle paylaşıyor olduğumuz bu ikinci yazımızda, öncelikle İslam’ın köklerini; yine Müslümanlar tarafından Allah’ın gönderdiği bir önceki din olarak kabul edilen Hıristiyanlığın kökeni ile […]

Continue Reading
niçin sosyalizm

Doğan Avcıoğlu – Niçin Sosyalizm?

Tek Kalkınma Metodu Bir toplum düzeni olarak, iyi niyetli hiç kimsenin sosyalizme karşı koyabileceğini sanmıyoruz.  İnsanın insanı istismarına son veren, milli gelirin çalışma ölçüsüne göre paylaşılmasını sağlayan, insanların çeşitliliğinden hareket ederek herkese eşit şans veren bir toplum düzenine herkes taraftardır. Bu düzenin ne dereceye kadar gerçekleştirilebileceği, yeni istismar şekillerinin ortaya çıkıp çıkmayacağı tartışılabilir. Fakat fikir […]

Continue Reading
nasuh mitap

Nasuh Mitap – Devrimcilik İnsanın İnsanlığa Sahip Çıkmasıdır

TCK’nın 146/1 maddesinin ihlalle ilgili iddia ve Mütalaa üzerine burada yeni bir şey söylemeyeceğim. Mahkeme sorgumda bu konuda söylediklerime, 22.12.1986 tarihinde verdiğim tevsii tahkikat dilekçemde ve 22.6.1987 tarihli dilekçemde söylediklerime ve ortak savunmamızda söylenmiş olanlara yeni bir şey eklemiyorum. Mahkeme sorgumda dilekçelerimde ve ortak savunmamızda devrimcilerin 12 Eylül öncesi siyasal süreç içindeki yerleri ve durumları […]

Continue Reading
sevim-belli

Sevim Belli – Türk’ün Bayrağı Ay-Yıldızlı Bayraktır

Türkiye’nin emperyalist vesayet altında sömürülen bağımlı bir ülke olarak varlığını sürdürmesinde çıkarı olan sınıfların, işbirlikçi sermayedarların ve feodal mütegallibenin iki cins çığırtkanları var: Birincisi, komprador-feodal ağa ortaklığının daha çok doğrudan doğruya yabancıya bağlı komprador kolunun sözcülüğünü eden “batıcılar”, “gardırop Atatürkçüleri”, millî değerlerimize karşı çıkmayı, mini eteği, ye-ye müziğini ilericilik diye yutturmaya kalkan kozmopolitler… İkincisi, komprador-feodal […]

Continue Reading
sosyalizm ve milliyetçilik

Deniz Ekin – Sosyalizm ve Milliyetçilik

1905 tarihinde Doğu Avrupa’da ve Asya’da burjuva demokratik devrimler dönemi başladı. Doğu’daki olaylar zinciri Rusya’da, İran’da, Türkiye’de ve Çin’deki devrimler ve Balkan Savaşları şeklinde sıralandı. Lenin, ancak kör olanlar bu olaylar zincirinde aynı ulustan oluşan bağımsız devletler kurma yolunda çaba gösteren bir dizi burjuva demokratik ulusal hareketlerin uyanışını göremezler, demiştir. Bu bağlamda Marksist-Leninist öğretinin, milliyetçilik […]

Continue Reading