Kategori: Tarih
28 Nisan Öğrenci Ayaklanması

Mümtaz Soysal – Karşı İhtilâl

Olayların Adı Askerlerin yaptığı hükümet darbelerine dünyanın her yerinde “pronunciamiento” derler. Olay, Güney Amerika’da sık sık görüldüğü için, hep oraların diliyle, yani İspanyolca adıyla anılır. Söylenişinde kötüleyici bir eda vardır biraz: üç beş maceracı subay bir araya gelip meşru hükûmeti devirmişler, iktidarı gerçek sahiplerinin elinden zorla almışlardır. 27 Mayıs bir “pronunciamiento” mudur? Son günlerin bazı […]

Continue Reading
milli önder kemal atatürk

N. Vasilyev – Yeni Türkiye’nin Kurucusu

“Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta perişan olmuş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Dünya Savaşı’na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin yozlaşmış, şahsını ve bir de […]

Continue Reading
ismet inönü isyan

İsmet İnönü – İsyanın Sebepleri

Bütün bunlarda, Şeyh Sait İsyanı‘nda memlekette senelerden beri yuvalanmış olan propagandanın eserleri görülmüştür. Şeyh Sait İsyanı‘nı doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. Fakat, bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. Çünkü, İngilizlerin Musul hareketi esnasında ve daha sonra Nasturi ayaklanmalarında olduğu gibi, hudutlarda ve dışarıda propagandayla, münasebetlerle Şeyh Sait İsyanı‘nın […]

Continue Reading
Mustafa Kemal

Fahrettin Altay – 9 Eylül

Bu sabah ortalık ağarırken Sabuncubel’e ilerliyen ikinci süvari tümeninin 20. alay 4. bölüğünden Teğmen Enver komutasındaki keşif kolu düşmanın buralardan savuşmuş olduğunu görerek ileri tepelere çıkmış ve harikulade bir manzara ile karşılaşmıştır: Sabah güneşinin tatlı ışıkları altında bir tablo gibi beliren güzel İzmir ve önündeki mavi suları ile Akdeniz ve bunları çevreliyen latif yeşilliklerle yüksek […]

Continue Reading
30 ağustos

Öykü Özkan – Büyük Zaferimiz: 30 Ağustos

“Vaziyeti bir daha değerlendirdik ve katiyetle hükmettik ki, Türk’ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şaşaasıyla doğacaktır.” (Atatürk’ün Bütün Eserleri, 2005, s. 284) Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan Osmanlı, savaş sonrası Avrupa’nın büyük devletleri tarafından işgale uğramıştı. Bu savaşta öne çıkmış bir asker olan Mustafa Kemal, bu işgale karşı çıkmak için Anadolu’da bir direniş başlattı. […]

Continue Reading

Yusuf Mahir Dinçer – Mahmut Esat Bozkurt’un Doktora Tezine Göre Osmanlı’da Kapitülasyonlar

[1]1800lü yılların ikinci yarısından itibaren Osmanlı önemli değişimler yaşamıştır. Sultan Aziz dönemi (1861-76) devletin ekonomik anlamda iflas ettiği dönemdi. Devletin iflasından (1875) kısa bir süre sonra 1876 yılında Jön Türkler devleti kurtarmanın bir yolu olarak gördükleri meşrutiyet sistemini gerçekleştirmek üzere bir devrim yapmış olsalar da bu uzun ömürlü olamadı. 93 Harbi’nin (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) çıkması […]

Continue Reading
fransız devrimi

Antonio Gramsci – Jakobenizm Üzerine

Jakobenizm ve Eylem Partisi konusunda aşağıdaki şu noktanın altının çizilmesi gerekir: jakobenler ‘öncü’ parti işlevlerini ölümüne mücadele ederek kazanmışlardır; kendilerini Fransız burjuvazisine sözcüğün düz anlamıyla ‘dayatmışlar’, böylece onları, en kuvvetli burjuva çekirdeğin dahi kendiliğinden benimsemek isteyeceği pozisyondan çok daha ileri bir konuma, tarihsel öncüllerinin meydan verdiğinden de daha da ileri konuma itmişlerdir. I. Napolyon’un işlevinin […]

Continue Reading
atatürk lenin mektup

Mustafa Kemal Atatürk – Lenin’e Mektup

Ankara, 4 Ocak 1922 Aziz Başkanım, Ankara’da genel bir saygı ve sempati kazanmayı bilmiş olan Yoldaş Frunze’nin ayrılışından istifade ederek, şahsi ve mahrem olarak, genelde Türk siyaseti ve özel­de Türk-Sovyet münasebetleri konusundaki bakış açımız hakkında kısa bir bilgi ak­tarmak isterim. Türk ve Rus halkları, yüzyıllık boyunduruk zincirlerini kırdıktan sonra, kendi halklarının da bu yolu takip […]

Continue Reading
18 mart

Mert Soysal – 18 Mart’a Genel Bir Bakış

Gittiler! Geçemediler! Geçemeyecekler! -Cevad (Çobanlı) Paşa   Tarih, birbirine zincirlenmişçesine meydana gelen olayları teker teker karşımıza çıkartmaktadır. O gün esareti kabullenmeyenler, özgürlüğe pranga vurulamayacağını kanıtlamışlardır. 18 Mart zaferle değil hezimetle sonuçlansaydı bağımsız bir Türk devletinden bahsedilmek rüyadan öteye gidemeyecekti. Mustafa Kemal’in yıllarca planını kurduğu o hür cumhuriyet bir hayal olarak kalacaktı. 18 Mart günü kazanılan […]

Continue Reading
ataturk hilafet hakkında

Mustafa Kemal Atatürk – Hilafet Meselesi Hakkında

Hilafet meselesi hakkında halkın tereddüt ve endişesini gidermek için her yerde lüzumu kadar beyanat ve izahatta bulundum. Kati olarak ifade ettim ki, “Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, muamelelerine, ba­ğımsızlığına, unvanı ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettiremeyiz! Milletin kendisi kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir!” Millete anlattım ki, bütün Müslümanları […]

Continue Reading